Regulamin

§1. Zasady ogólne

Zamieszczanie ogłoszeń dokonywane jest w oparciu o niniejszy regulamin.

Serwis iGTK.pl jest prowadzony przez:

OM System Krzysztof Wąsik
ul. Dąbrowskiego 34/4
41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-214-05-14

Portal iGTK.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz treści komunikatów przesyłanych przez internautów z formularzy kontaktowych.

Oferty sprzedaży będą wyświetlane przez okres 14 dni od daty aktywacji.

Ponowna aktywacja możliwa jest poprzez kliknięcie w odpowiedni link otrzymany drogą elektroniczną lub poprzez panel administracyjny.

Formularz kontaktu ze sprzedawcą może być wykorzystany do uzyskania dodatkowych informacji na temat przedmiotu ogłoszenia. Zabrania się wykorzystywania formularza kontaktu do przesyłania reklam, spamu, treści obraźliwych i innych nie dotyczących ogłoszenia.

§2. Zasady umieszczania ogłoszeń

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

Treść oferty powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.

Posiadanie do trzech aktywnych ogłoszeń w portalu iGTK.pl jest bezpłatne.

Aby zamieścić więcej niż trzy ogłoszenia należy nawiązać z iGTK.pl stałą współpracę. Aby nawiązać stałą współpracę prosimy o kontakt: kontakt@igtk.pl

Zabrania się zamieszczania wielu identycznych ofert.

Z usług iGTK.pl mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.

Portal iGTK.pl nie odpowiada za brak dostępu do danych spowodowany siłą wyższą, awarią łącz internetowych bądź serwera.

Portal nie odpowiada za utracone dane wysłane przez użytkowników.

W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia - materiału narusza postanowienia niniejszego regulaminu iGTK.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

§3. Dane osobowe

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883 użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w naszej bazie.

Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204 użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez iGTK.pl na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.

Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie w formie pisemnej listem e-mail na adres: kontakt@igtk.pl

§4. Polityka prywatności

Administrator szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Portal internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Cookies
Cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku Twojego komputera. Cookies umożliwiają utrzymanie sesji w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania (dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony).
Cookies zwiększają komfort i funkcjonalność serwisu, np. pozwalają przechowywać ogłoszenia w skowku. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie obliczyć jak dużym powodzeniem cieszy się nasz serwis.
Cookies w jakikolwiek sposób nie niszczą systemu w Twoim komputerze, jeżeli jednak chcesz je wyłączyć - każda przeglądarka posiada taką opcję. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące tylko korzystania z naszego serwisu.

Ogłoszenia

Aby usunąć ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas na adres: kontakt@igtk.pl, a ogłoszenie zostanie usunięte.

Postanowienia końcowe

Portal iGTK.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Na stronie iGTK.pl jest dostępna zawsze aktualna wersja regulaminu.